Tommy Rautamäki, navigatör  som betjänar våra finskspråkiga grupper.
Han kan det mesta om jakt och fiske ute i skärgården .
Joakim Nygård, befälhavare  och ägare av företaget.
Joakim har stor sjövana och lokalkännedom. Han innehar  förarbrev för hyresbåt som krävs för passagerartrafik.
Joakim har under lång tid varit aktiv i frivilliga sjöräddningen.

Maria Stenbacka, navigatör och alltiallo - ägare av företag

Kim Lindholm, befälhavare och navigatör.  Han innehar förarbrev för hyresbåt . Kim är aktiv inom frivilliga sjöräddningen och har  ett brinnande intresse för  sjöliv. 
 
Tom Rautamäki, stand in navigatör som betjänar våra finskspråkiga kunder.
Tom har gedigen erfarenhet av sjöliv och är kunnig i allt som rör båtar.